Autobusy 1
Autobusy 2
Autobusy 3
MENU
KALENDÁŘ
Dnes je 8.2.2023, svátek má Milada.

Aktuality

Upozornění pro cestující linkou č. 485002 – MHD Sokolovsko.

Od 24.09.2022 bude ukončena uzavírka rekonstrukce ve Svatavě. Na lince MHD č. 485002 bude obnoven provoz v původních časech

Nové jízdní řády platné od 24.09.2022 najdete zde.

Upozornění pro cestující linkou č. 485002 – MHD Sokolovsko.

Od 1.6.2022 do 31.8.2022 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce ve Svatavě část ulice Sadová. Linka MHD č. 485002 je vedena po objízdné trase. Trasa je delší, komplikovanější a došlo zde k úpravě časových poloh dotčených spojů.

Jízdní řád najdete zde.

Upozornění pro cestující linek MHD Sokolovsko.

Od 1.5.2022 bude plně zprůjezdněna nová okružní křižovatka u ČS Tank ONO a bude obnoven standardní provoz linek MHD č. 485003, 485004, 485006 a 485007 v původním rozsahu.

Jízdní řády najdete zde.

Postup pro nástup s kočárkem

Cestující s kočárkem může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče.

To znamená, že cestující nejdříve nastoupí k řidiči, informuje ho o nástupu s kočárkem a po souhlasu řidiče zaplatí jízdenku.

Teprve poté nastoupí s kočárkem zadními dveřmi. (Řidič musí nástup kočárku odsouhlasit, neboť počet kočárků v autobuse je omezen a v případě vyššího počtu kočárků nebo invalidních vozíků, než je kapacita autobusu, by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob. Z důvodu obsazenosti a bezpečnosti cestujících je na uvážení řidiče, zda vezme kočárek k přepravě či nikoliv.)

Před výstupem musí dát cestující znamení k tomu určeným tlačítkem o záměru vystupovat s kočárkem, aby informoval řidiče, který po zastavení autobusu v zastávce čeká, až dojde k bezpečnému vystoupení cestujícího s kočárkem.

Informovaný řidič věnuje zvýšenou pozornost cestujícím při nástupu i výstupu cestujících s kočárkem.

Od 5.1.2022 platí nový ceník, najdete jej zde.

Od 21. 12. 2021 dochází ke změně jízdních řádů. Nové jízdní řády naleznete zde.

Od 21. 12. 2021 je ukončená uzavírka okružní křižovatky u stanice ONO v Sokolově. Zastávka "Sokolov, Stará ovčárna" se bude opět obsluhovat. 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - KONČÍCÍ PLATNOST ČIPOVÉ KARTY

Ode dneška / 16.09.2021/ je možné v naší přepravní kanceláři MHD Sokolov na vlak. nádraží v Sokolově  požádat o prodloužení platnosti Vaší čipové karty o další 3 roky od datumu konce stávající platnosti. Prodloužení karty je na počkání a stojí 75,- Kč.


Po dobu částečné uzavírky místních komunikací ul. Závodu Míru a ul. Stará Březovská, kde probíhající stavební práce s vybudováním okružní křižovatky a provoz komunikace je řízen kyvadlově světelnými signalizačními zařízeními, může docházet ke zpoždění autobusů na městské hromadné dopravě v Sokolově.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro cestující linkou č. 485004 – MHD Sokolovsko.

Ukončení stavební uzavírky v obci Těšovice.

Nové jízdní řády najdete zde.


Zde najdete návod na používání čipové karty v MHD Sokolov.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POKUTOVÁNÍ OD REVIZORA:

 

Pokuta od revizora lze uhradit POUZE v přepravní kanceláři Ligneta, která se nachází v objektu vlakového nádraží ČD.

V případě, že Vám přijde dopis o neuhrazené pokutě, kterou jste již uhradili, neberte tuto upomínku na zřetel. Pro uhrazení nezaplacené pokuty použijte výhradně platbu v naší přepravní kanceláři.

Vážení cestující,

od 1.5.2020 bude na linkách MHD Sokolovsko obnoven standardní provoz včetně standardního odbavování.


Od 26.3.2020 bude do odvolání platit na linkách MHD SOKOLOV

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z
(Autobusy budou jezdit jako o prázdninách)

Jízdní doklad na MHD Sokolov lze uhradit pomocí :

1/ Časové jízdné na čipové kartě LIGNETA

2/ Objednání SMS jízdenky

3/ Objednání jízdenky pomocí aplikace SEJF

Více informací najdete zde.

UPOZORNĚNÍ


Dle Karlovarského kraje vstoupila v platnost nová nařízení platná od 17. 3. 2020 od 00:00 hodin, platí do 24. 3. 2020, 6:00 hodin a jsou následující:

1) ZAKAZUJE SE NÁSTUP PŘEDNÍMI DVEŘMI
2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.

LIGNETA AUTOBUSY s. r. o. – MHD Sokolov, do vozidla hromadné městské dopravy JE ZAKÁZÁN nástup cestujících bez ochranné pomůcky (respirátor, rouška, popřípadě šátek či šálu a měli ústa a nos zakrytá po celou dobu přepravy).

Nařízení Města Sokolov najdete zde.

Děkujeme za pochopení

Odbavení pomocí časového lístku IDOK

Při potížích s odbavením pomocí nahraného časového kupónu IDOKu na čipové kartě předložte řidiči platný lístek o jeho zakoupení. Na základě tohoto lístku budete bez problémů odbaveni. 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

Při opakovaném použití platební karty pouze v dopravě nemusí být karta z bezpečnostních důvodů nastavených Vaší bankou funkční, lze ji opět zprovoznit výběrem z automatu nebo nákupem se zadáním PIN.

Od 1.12.2018 bude otevřena naše přepravní kancelář, která se nachází v objektu vlakového nádraží ČD v Sokolově. Do kanceláře se vchází halou ČD.

Otevírací doba :

Pondělí - Pátek / pracovní dny/ 7.30 - 11.30  13.30 - 17.30
Sobota                                      7.00 - 11.00

© 2023 MHD Sokolov | Redakční systém MultiCMS