Autobusy 1
Autobusy 2
Autobusy 3
MENU
KALENDÁŘ
Dnes je 28.9.2023, svátek má Václav, [Státní svátek - Den české státnosti].

Aktuality

Uzavírky v Sokolově od 2.10.2023:

Od 2.10.2023 začnou platit stavební uzavírky zasahující do autobusových linek MHD Sokolovsko. Z důvodu uzavírky komunikace (2.10. – 22.12.2023) nebude v obci Citice linka č. 3 zajíždět do části Hlavno a dotčené spoje budou končit a začínat v zastávce „Březová, Tisová, ETI“.

V centru Sokolova se bude pod celkovou uzavírkou (2.10. – 15.10.2023) opravovat část ulice Boženy Němcové. Autobusy MHD pojedou po stanovené objízdné trase. Směrem z centra do Těšovic nebude obsluhována zastávka „SO, banka“, směrem z Těšovic do centra nebudou obsluhovány zastávky: „SO, Hornická ul. - SO, stadion - SO, banka“. Týká se to spojů u linek č. 2, 3 a 7.

Meziměstská linková doprava pojede po ulici K.H.Borovského.


Jízdní řády najdete zde.

  

 

Návrat linky č. 3 do původního režimu, bylo zrušeno zajíždění na jezero Michal.


Jízdní řád najdete zde.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

 

Časový kupón (lístek) je možné zakoupit pouze v přepravní kanceláři LIGNETA MHD v Sokolově, nelze ji zakoupit u řidiče. Časový kupón je platný pouze s čipovou kartou LIGNETA, na kterou byl nahrán. 

Bez čipové karty LIGNETA, na které je nahrán časový kupón, je doklad neplatný.

Pokud je na čipové kartě nahrán platný časový kupon, stačí po příchodu do autobusu přiložit čipovou kartu k vyznačenému místě na čtečce a budete automaticky odbaveni (vyjede jízdenka).

Samotná jízdenka neslouží jako doklad o nahrání časového kupónu a nelze ji používat opakovaně. 

 

 

 

Upozornění pro cestující

 

Od 05. 03. 2023 dochází ke změně jízdního řádu na lince č. 485002 - MHD Sokolovsko. 

Spoj č. 7 bude odjíždět ze Svatavy, Podlesí o 5 minut dříve, tedy v čase 6:30 hodin.

Jízdní řád najdete zde.

Od 1.3.2023 platí nový ceník. Najdete jej zde.

Upozornění pro cestující linkou č. 485002 – MHD Sokolovsko.

Od 24.09.2022 bude ukončena uzavírka rekonstrukce ve Svatavě. Na lince MHD č. 485002 bude obnoven provoz v původních časech

Nové jízdní řády platné od 24.09.2022 najdete zde.

Upozornění pro cestující linkou č. 485002 – MHD Sokolovsko.

Od 1.6.2022 do 31.8.2022 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce ve Svatavě část ulice Sadová. Linka MHD č. 485002 je vedena po objízdné trase. Trasa je delší, komplikovanější a došlo zde k úpravě časových poloh dotčených spojů.

Jízdní řád najdete zde.

Upozornění pro cestující linek MHD Sokolovsko.

Od 1.5.2022 bude plně zprůjezdněna nová okružní křižovatka u ČS Tank ONO a bude obnoven standardní provoz linek MHD č. 485003, 485004, 485006 a 485007 v původním rozsahu.

Jízdní řády najdete zde.

Postup pro nástup s kočárkem

Cestující s kočárkem může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče.

To znamená, že cestující nejdříve nastoupí k řidiči, informuje ho o nástupu s kočárkem a po souhlasu řidiče zaplatí jízdenku.

Teprve poté nastoupí s kočárkem zadními dveřmi. (Řidič musí nástup kočárku odsouhlasit, neboť počet kočárků v autobuse je omezen a v případě vyššího počtu kočárků nebo invalidních vozíků, než je kapacita autobusu, by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob. Z důvodu obsazenosti a bezpečnosti cestujících je na uvážení řidiče, zda vezme kočárek k přepravě či nikoliv.)

Před výstupem musí dát cestující znamení k tomu určeným tlačítkem o záměru vystupovat s kočárkem, aby informoval řidiče, který po zastavení autobusu v zastávce čeká, až dojde k bezpečnému vystoupení cestujícího s kočárkem.

Informovaný řidič věnuje zvýšenou pozornost cestujícím při nástupu i výstupu cestujících s kočárkem.

Od 5.1.2022 platí nový ceník, najdete jej zde.

Od 21. 12. 2021 dochází ke změně jízdních řádů. Nové jízdní řády naleznete zde.

Od 21. 12. 2021 je ukončená uzavírka okružní křižovatky u stanice ONO v Sokolově. Zastávka "Sokolov, Stará ovčárna" se bude opět obsluhovat. 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - KONČÍCÍ PLATNOST ČIPOVÉ KARTY

Ode dneška / 16.09.2021/ je možné v naší přepravní kanceláři MHD Sokolov na vlak. nádraží v Sokolově  požádat o prodloužení platnosti Vaší čipové karty o další 3 roky od datumu konce stávající platnosti. Prodloužení karty je na počkání a stojí 75,- Kč.


Po dobu částečné uzavírky místních komunikací ul. Závodu Míru a ul. Stará Březovská, kde probíhající stavební práce s vybudováním okružní křižovatky a provoz komunikace je řízen kyvadlově světelnými signalizačními zařízeními, může docházet ke zpoždění autobusů na městské hromadné dopravě v Sokolově.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro cestující linkou č. 485004 – MHD Sokolovsko.

Ukončení stavební uzavírky v obci Těšovice.

Nové jízdní řády najdete zde.


Zde najdete návod na používání čipové karty v MHD Sokolov.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POKUTOVÁNÍ OD REVIZORA:

 

Pokuta od revizora lze uhradit POUZE v přepravní kanceláři Ligneta, která se nachází v objektu vlakového nádraží ČD.

V případě, že Vám přijde dopis o neuhrazené pokutě, kterou jste již uhradili, neberte tuto upomínku na zřetel. Pro uhrazení nezaplacené pokuty použijte výhradně platbu v naší přepravní kanceláři.

Vážení cestující,

od 1.5.2020 bude na linkách MHD Sokolovsko obnoven standardní provoz včetně standardního odbavování.


Od 26.3.2020 bude do odvolání platit na linkách MHD SOKOLOV

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z
(Autobusy budou jezdit jako o prázdninách)

Jízdní doklad na MHD Sokolov lze uhradit pomocí :

1/ Časové jízdné na čipové kartě LIGNETA

2/ Objednání SMS jízdenky

3/ Objednání jízdenky pomocí aplikace SEJF

Více informací najdete zde.

UPOZORNĚNÍ


Dle Karlovarského kraje vstoupila v platnost nová nařízení platná od 17. 3. 2020 od 00:00 hodin, platí do 24. 3. 2020, 6:00 hodin a jsou následující:

1) ZAKAZUJE SE NÁSTUP PŘEDNÍMI DVEŘMI
2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.

LIGNETA AUTOBUSY s. r. o. – MHD Sokolov, do vozidla hromadné městské dopravy JE ZAKÁZÁN nástup cestujících bez ochranné pomůcky (respirátor, rouška, popřípadě šátek či šálu a měli ústa a nos zakrytá po celou dobu přepravy).

Nařízení Města Sokolov najdete zde.

Děkujeme za pochopení

Odbavení pomocí časového lístku IDOK

Při potížích s odbavením pomocí nahraného časového kupónu IDOKu na čipové kartě předložte řidiči platný lístek o jeho zakoupení. Na základě tohoto lístku budete bez problémů odbaveni. 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

Při opakovaném použití platební karty pouze v dopravě nemusí být karta z bezpečnostních důvodů nastavených Vaší bankou funkční, lze ji opět zprovoznit výběrem z automatu nebo nákupem se zadáním PIN.

Od 1.12.2018 bude otevřena naše přepravní kancelář, která se nachází v objektu vlakového nádraží ČD v Sokolově. Do kanceláře se vchází halou ČD.

Otevírací doba :

Pondělí - Pátek / pracovní dny/ 7.30 - 11.30  13.30 - 17.30
Sobota                                      7.00 - 11.00

© 2023 MHD Sokolov | Redakční systém MultiCMS