+420 703 355 331

Aktuality

Upozornění pro cestující.

V souvislosti s uzavírkou části ulice K. H. Borovského nebudou některé dotčené zastávky některými linkami nebo spoji obsluhovány.

Omezení v termínu 15.7. – 19.7.2024 se týká linek MHD č. 1, 4, 5, 6 a zastávek: sport.hala, ul.Jednoty,drogerie, II.ZŠ a městský úřad.

Jízdní řády najdete zde.

Omezení v termínu 20.7. – 31.8.2024 se týká linky MHD č. 4 a zastávky: ul.Jednoty,drogerie.

Křižovatka u soudu bude s omezením bez možnosti odbočení pro autobusy MHD průjezdná a provoz bude řízen odpovědnou osobou.

Může docházet k drobnému zpoždění v závislosti na hustotě provozu na staveništi nebo objízdných trasách.

 

Spojení na koupaliště Michal a zpět do Sokolova

Ve spolupráci města Sokolov, společnosti Sokolovská uhelná a dopravní společnosti Dopravní podnik Sokolovsko bude opět v letní sezóně zajištěno autobusové spojení ze Sokolova na koupaliště Michal a zpět. V pracovní dny bude trasu obsluhovat 8 spojů, o víkendech a svátcích pojede 10 spojů, které tak usnadní například maminkám s dětmi, seniorům i dalším lidem dopravu na koupaliště.

Autobusy budou v tomto režimu provozovány od 15. června 2024 do 31. srpna 2024.

Jízdní řády najdete zde.

 

Vážený kliente,

jak jsme již avizovali začátkem tohoto týdne, kvůli výpadku služby u našeho dodavatele došlo ze strany ČSOB k technickým problémům na straně akceptace platebních karet. Vzhledem k tomu, že k dodatečnému doúčtovaní zrealizovaných transakcí dojde koncem tohoto týdne, je možné, že se na Vás budou obracet Vaši zákazníci.

Rádi bychom Vás proto poprosili, abyste na Vaše webové stránky vyvěsili následující oznámení, ve kterém zákazníkům poskytujeme všechny potřebné informace o tomto dodatečném doúčtování i možnosti zjistit další detaily o transakcích.

Stanovisko k celé situaci jsme umístili i na naše webové stránky:  Oznámení ČSOB k platbám kartou v MHD - Platba kartou ČSOB (csob.cz)

Snažíme se situaci vyřešit co nejpromptněji, a proto Vám děkujeme za Vaši spolupráci a důvěru.

Československá obchodní banka, a. s.
Acquiring a e-commerce
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

 

 

 

OZNÁMENÍ ČSOB K PLATBÁM KARTOU V MHD

 

V minulých týdnech kvůli výpadku služby u našeho dodavatele nedocházelo k zaúčtování plateb kartou za jízdné u cestujících v hromadné dopravě. Dodavatel svoji chybu napravil a v současné době dochází k dodatečnému doúčtování realizovaných transakcí za zaplacené jízdné, které může proběhnout kumulovaně za více jízd v jedné platbě. Účtovaná částka se tedy může skládat z několika jízdenek, které dodavatelský systém v rámci zaúčtování spojil do jedné transakce pro platební kartu, kterou bylo jízdné hrazeno.

Dopravní podniky a dopravci příslušných obcí a měst nyní nemají možnost situaci vyřešit, proto v případě potřeby ověřit si správnost kumulované platby nás, prosím, kontaktujte přes zákaznickou linku 577 110 410. Zákaznická linka je provozována naším partnerem a je dostupná denně od 6 do 18 hodin. Všechny žádosti v ČSOB odbavujeme v co nejkratším možném čase.


Pro usnadnění získávání informací a urychlení vyřizování žádostí bychom Vás chtěli požádat o několik důležitých informací týkajících se identifikace zaplacené jízdenky. Velmi nám to pomůže. Jsou to zejména:

- částky a termín provedení transakce
- maskované číslo Vaší karty napojené na účet se zaúčtovanou transakcí
(tedy číslo karty, kde několik vybraných číslic zaměníte za jiný symbol, například ve formátu 123456******7890)
- variabilní symbol platby
- určení dopravce nebo dopravního podniku (např. prostřednictvím čísla terminálu z daňového dokladu či jízdenky atp.).

Na základě těchto informací provedeme kontrolu jízdenek hrazených kartou a v případě, že souhrnná částka nebude souhlasit se zaúčtovanou částkou, bez zbytečného prodlení zajistíme návrat peněz na uvedený účet.

Předem moc děkujeme za poskytnuté informace. Za vzniklou situaci se cestujícím i zákazníkům dopravních podniků a dopravců omlouváme.

Vaše ČSOB

V souvislosti s dopravním omezením po dobu stavební činnosti a následným novým trvalým dopravním řešením provozu MHD Sokolovska na křižovatce ulic Závodu míru a Slovenská dochází od 13.5.2024 ke změně časů odjezdů dotčených spojů linek, které zde projíždějí, i k posunům souvisejících spojů z jiných linek, aby byla zachována časová návaznost v rámci oběhů vozidel.

Jízdní řády najdete zde.

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ MHD SOKOLOV

Způsoby platby se od 1.1.2024 nemění.

Nedochází ke změně čipové karty, v platnosti zůstává stávající čipová karta LIGNETA.

Nová aplikace - SEJF 2.0

Jak probíhá první spuštění aplikace?

Při prvním spuštěním aplikace je potřeba se Registrovat. Jedna z možností je, že si vytvoříte nový účet nebo pokud si nechcete pamatovat další heslo, je možnost se přihlásit prostřednictvím svého existujícího účtu přes Google, Microsoft, Facebook, Apple nebo Seznam.

Po úspěšném přihlášení k účtu SEJF 2.0 je potřeba na další obrazovce udělit svůj souhlas s podmínkami užití SEJF 2.0, poté vám aplikace nabídne volbu pro aktivaci oznámení a upozorňování, požádá vás o povolení přístupu k aktuální poloze, dále vás vyzve k volbě preferovaného použití aplikace a k výběru preferovaného způsobu platby.

Všechny tyto volby, kromě souhlasu s podmínkami užití, je možné později upravit v sekci Nastavení.


Jak převedu zůstatek z původního SEJF účtu?

Pokud aplikace SEJF 2.0 po svém spuštění zjistí, že pro daného uživatele existuje aktivní účet v původním systému SEJF, nabídne aplikace SEJF 2.0 možnost uzavření původního účtu a převedení zbylých prostředků tohoto účtu na bankovní účet daného uživatele.

V případě, že se rozhodnete této možnosti využít, stačí potvrdit výzvu zobrazenou v aplikaci SEJF 2.0 k převedení prostředků a ukončení původního účtu SEJF.

Pokud této možnosti nevyužijete při prvním spuštění aplikace, je možné si zůstatek převést později v sekci Nastavení.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

 

Časový kupón (lístek) je možné zakoupit pouze v přepravní kanceláři LIGNETA MHD v Sokolově, nelze ji zakoupit u řidiče. Časový kupón je platný pouze s čipovou kartou LIGNETA, na kterou byl nahrán. 

Bez čipové karty LIGNETA, na které je nahrán časový kupón, je doklad neplatný.

Pokud je na čipové kartě nahrán platný časový kupon, stačí po příchodu do autobusu přiložit čipovou kartu k vyznačenému místě na čtečce a budete automaticky odbaveni (vyjede jízdenka).

Samotná jízdenka neslouží jako doklad o nahrání časového kupónu a nelze ji používat opakovaně. 

 

 

 

Postup pro nástup s kočárkem

Cestující s kočárkem může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče.

To znamená, že cestující nejdříve nastoupí k řidiči, informuje ho o nástupu s kočárkem a po souhlasu řidiče zaplatí jízdenku.

Teprve poté nastoupí s kočárkem zadními dveřmi. (Řidič musí nástup kočárku odsouhlasit, neboť počet kočárků v autobuse je omezen a v případě vyššího počtu kočárků nebo invalidních vozíků, než je kapacita autobusu, by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob. Z důvodu obsazenosti a bezpečnosti cestujících je na uvážení řidiče, zda vezme kočárek k přepravě či nikoliv.)

Před výstupem musí dát cestující znamení k tomu určeným tlačítkem o záměru vystupovat s kočárkem, aby informoval řidiče, který po zastavení autobusu v zastávce čeká, až dojde k bezpečnému vystoupení cestujícího s kočárkem.

Informovaný řidič věnuje zvýšenou pozornost cestujícím při nástupu i výstupu cestujících s kočárkem.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ - KONČÍCÍ PLATNOST ČIPOVÉ KARTY

Ode dneška / 16.09.2021/ je možné v naší přepravní kanceláři MHD Sokolov na vlak. nádraží v Sokolově  požádat o prodloužení platnosti Vaší čipové karty o další 3 roky od datumu konce stávající platnosti. Prodloužení karty je na počkání a stojí 75,- Kč.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POKUTOVÁNÍ OD REVIZORA:

 

Pokuta od revizora lze uhradit POUZE v přepravní kanceláři Ligneta, která se nachází v objektu vlakového nádraží ČD.

V případě, že Vám přijde dopis o neuhrazené pokutě, kterou jste již uhradili, neberte tuto upomínku na zřetel. Pro uhrazení nezaplacené pokuty použijte výhradně platbu v naší přepravní kanceláři.

Jízdní doklad na MHD Sokolov lze uhradit pomocí :

1/ Časové jízdné na čipové kartě LIGNETA

2/ Objednání SMS jízdenky

3/ Objednání jízdenky pomocí aplikace SEJF

Více informací najdete zde.

Odbavení pomocí časového lístku IDOK

Při potížích s odbavením pomocí nahraného časového kupónu IDOKu na čipové kartě předložte řidiči platný lístek o jeho zakoupení. Na základě tohoto lístku budete bez problémů odbaveni. 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

Při opakovaném použití platební karty pouze v dopravě nemusí být karta z bezpečnostních důvodů nastavených Vaší bankou funkční, lze ji opět zprovoznit výběrem z automatu nebo nákupem se zadáním PIN.